/* Jayarajan Vadakkayil */ Education Melady: HSS GENERAL RESULTS

Sunday, November 19, 2017

HSS GENERAL RESULTS

Kerala School Kalolsavam  Result :HSS General
  901 -  Chithra Rachana - Pencil
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2384 16  PARVANA V .S 11  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
1407 13  SNEHA SURYA G R 12  G.H.S AVALA KUTTOTH A 5
1584 14  MIDHUN.K.K 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
1316 12  ANEENA K 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
1155 11  SREENATH C 11  S.V.A.H.S NADUVATHUR B 3
2134 15  NASIYA.N 11  B.T.M.H.S THURAYUR B 3
  902 -  Chithra Rachana - Water Colour
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2384 20  PARVANA V .S 11  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
3421 21  NEERAJ A S 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
1584 18  MIDHUN.K.K 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
1409 17  NEERAJ R S 11  G.H.S AVALA KUTTOTH B 3
2135 19  FAMITHA.S.SUNIL 11  B.T.M.H.S THURAYUR B 3
  903 -  Chithra Rachana - Oil Colour
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1407 27  SNEHA SURYA G R 12  G.H.S AVALA KUTTOTH A 5
1317 26  NEERAJ P B 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
1584 28  MIDHUN.K.K 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
2386 29  ARUN K 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
  904 -  Cartoon
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1317 15  NEERAJ P B 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
1587 11  MUHAMMED ROSHAN.P 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
1409 13  NEERAJ R S 11  G.H.S AVALA KUTTOTH A 5
1156 16  SOHAN SONIC KRISHNARAJ P
M
12  S.V.A.H.S NADUVATHUR A 5
2152 14  VISWANATH.V.K 12  B.T.M.H.S THURAYUR B 3
2388 12  BASUDEV I.M 11  G.V.H.S.S MEPPAYUR B 3
  905 -  Collage
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2394 34  ANWAYA V DEV 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
1317 30  NEERAJ P B 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
1590 32  ARCHANA.R 11  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
2134 33  NASIYA.N 11  B.T.M.H.S THURAYUR B 3
1409 31  NEERAJ R S 11  G.H.S AVALA KUTTOTH B 3
  906 -  Sasthreeya Sangeetham(Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1413 30  ABHAY M M 11  G.H.S AVALA KUTTOTH A 5
  907 -  Sasthreeya Sangeetham(Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2400 34  PRIYA M.S 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
1416 35  SNEHA K K 11  G.H.S AVALA KUTTOTH C 1
  908 -  Lalithaganam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2405 11  ANAND B.N 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
1318 13  NIHAR S SUDHEESH 12  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
1597 12  KISHOR KUMAR.S 11  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM B 3
  909 -  Lalithaganam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2412 19  AKSHAYA S RATHEESH 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
1319 15  ARCHANA S R 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
1602 18  FATHIMATHUL HIBA 11  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM C 1
2390 17  ABISHA B.K 11  B.T.M.H.S THURAYUR C 1
1165 16  GANGA V S 11  S.V.A.H.S NADUVATHUR C 1
  910 -  Mappilappattu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2691 26  VISHNU.P.PRADEEP 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
3654 25  MUHSIN JAFER 11  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
1592 27  MAHROOF MUHAMMED.T.V 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
1424 22  BASITH T N 11  G.H.S AVALA KUTTOTH B 3
1166 23  SHAHAD T P 11  S.V.A.H.S NADUVATHUR B 3
2396 24  MUHAMMED SHAFI T.T 11  B.T.M.H.S THURAYUR B 3
  911 -  Mappilappattu (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1320 31  FALULA NIMANA M V 12  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
2136 34  KHADEEJA MINHA.N.M 11  B.T.M.H.S THURAYUR A 5
2418 32  YUKTHA P PRADEEP 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
1416 30  SNEHA K K 11  G.H.S AVALA KUTTOTH B 3
1594 33  SHIFANA.V.K 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM B 3
  916 -  Violin - Western
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1321 30  SIVANI RATNAN V K 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
1660 32  NIVED.S 11  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
2570 31  ADITHYA P.C 11  G.V.H.S.S MEPPAYUR C 1
  917 -  Violin - Oriental
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1322 38  NANDANA G S 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
2421 39  SNEHA 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
  918 -  Guitar - Western
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1656 38  DEVANANDA.N.P 11  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
  920 -  Veena / Vichithraveena
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1321 39  SIVANI RATNAN V K 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
  922 -  Chenda / Thayambaka
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2433 11  NAYANPREETH .K 11  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
  925 -  Thabala
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2438 33  VYSHNAV P PRADEEP 11  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
2138 32  ANAND KIRAN.R.P 11  B.T.M.H.S THURAYUR A 5
1323 30  VYSHAKH K M 12  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
1607 3  AKASH.K 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
  926 -  Ottanthullal
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1665 12  NANDANA.M.K 11  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
  930 -  Nadodi Nrutham
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1168 11  SNEHA 11  S.V.A.H.S NADUVATHUR A 5
1432 15  ASWATHI V 11  G.H.S AVALA KUTTOTH A 5
2441 16  ALEENA G RAJ 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
1662 14  ANEETA.V.R 11  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
1324 12  POOJA U K 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
3685 17  AMRITHA.N.V 11  B.T.M.H.S THURAYUR B 3
  933 -  Bharathanatyam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1167 13  ASHIDA N K 11  S.V.A.H.S NADUVATHUR A 5
1325 11  SIVANANDA P R 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
2637 12  RAJISHNA RAJAN S.R 11  G.V.H.S.S MEPPAYUR B 3
  935 -  Kuchuppudi (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1326 21  CHANDANA D S 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
1167 24  ASHIDA N K 11  S.V.A.H.S NADUVATHUR A 5
1432 25  ASWATHI V 11  G.H.S AVALA KUTTOTH A 5
3129 23  SRUTHIMOL DK 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR B 3
1907 22  SMRITHI.K.V 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM C 1
  938 -  Mohiniyattam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1327 31  RACHANA R 12  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
1168 33  SNEHA 11  S.V.A.H.S NADUVATHUR A 5
2467 32  DIYA S SATHEESH 11  G.V.H.S.S MEPPAYUR B 3
2215 30  VAISHNAVI.A.K 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM C 1
  939 -  Prasangam - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1328 33  LALA KRISHNA 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
2470 30  CHANDANA S 11  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
1435 31  NAVTEJ S MOHAN 11  G.H.S AVALA KUTTOTH B 3
1668 32  ABHIRAM.H 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM B 3
  940 -  Prasangam - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1328 14  LALA KRISHNA 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
2476 11  ROOHI BASIMA 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
2141 15  IBTISAM SHAJI 11  B.T.M.H.S THURAYUR A 5
1438 13  AIFUNA P 11  G.H.S AVALA KUTTOTH A 5
1669 12  MUHAMMED HISHAM 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
  941 -  Prasangam - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2487 21  SANIYA ASHOK 11  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
1328 20  LALA KRISHNA 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
  944 -  Upanyasam - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1443 22  SWETHA LAKSHMI S 12  G.H.S AVALA KUTTOTH A 5
1685 25  BETTITHA PREM 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
2153 23  SREELAKSHMI.B.R 12  B.T.M.H.S THURAYUR A 5
2492 24  SIDHARTH G.S 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR B 3
1322 26  NANDANA G S 11  G.V.H.S.S PAYYOLI B 3
1152 21  NAVYA NARAYANAN 12  S.V.A.H.S NADUVATHUR B 3
  945 -  Upanyasam - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2141 14  IBTISAM SHAJI 11  B.T.M.H.S THURAYUR A 5
1329 11  RAHEENA ABDURAHMAN
CHARUMMAL
11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
3137 15  ADARSH THIRUVANCHERY 11  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
1426 12  NANDITHA B S 11  G.H.S AVALA KUTTOTH A 5
1154 16  SREERAG B 12  S.V.A.H.S NADUVATHUR A 5
1669 13  MUHAMMED HISHAM 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
  946 -  Upanyasam - Arabic
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2155 14  MUBASHIRA.V.T.K 12  B.T.M.H.S THURAYUR A 5
1695 13  SHAHIYA BASHEER.E.C 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
1445 12  ANSHIFA M N 11  G.H.S AVALA KUTTOTH A 5
2520 15  FAHEEMA K.K 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR B 3
1329 11  RAHEENA ABDURAHMAN
CHARUMMAL
11  G.V.H.S.S PAYYOLI B 3
  947 -  Upanyasam - Sanskrit
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2516 5  SOORYA P 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
1333 2  SNEHASRUTHI V M 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
1692 4  ASWIN.C.P 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
1448 3  APARNA N P 12  G.H.S AVALA KUTTOTH A 5
1157 1  MATHU C S 11  S.V.A.H.S NADUVATHUR A 5
  948 -  Upanyasam - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1330 21  SNEHA MADHAVAN 12  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
2504 25  NAVYA 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
2146 24  NEERAJA DEV.J.S 11  B.T.M.H.S THURAYUR A 5
1450 22  AKSHAYA M 11  G.H.S AVALA KUTTOTH B 3
1690 23  KEERTHANA.G.S 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM B 3
  949 -  Upanyasam - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1453 41  SAJWA NILOFER N M 12  G.H.S AVALA KUTTOTH A 5
1697 42  MASNA.P.K 11  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
1331 40  FATHIMA SUMAYYA A P 12  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
2539 44  BASHMINA SHERIN M.V 11  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
  950 -  Katharachana - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2570 16  ADITHYA P.C 11  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
2156 15  ARCHANA.K.K 12  B.T.M.H.S THURAYUR A 5
1454 13  SHAHANA O T 11  G.H.S AVALA KUTTOTH A 5
1322 12  NANDANA G S 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
1703 14  HRIDYA ANIL.P.K 11  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM B 3
1151 11  APARNA K 11  S.V.A.H.S NADUVATHUR B 3
  951 -  Katharachana - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2476 15  ROOHI BASIMA 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
2157 14  SUMAYYA 12  B.T.M.H.S THURAYUR B 3
1706 13  RANIN ASHRAF 11  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM B 3
1459 12  SALIMA SUMAN K T 11  G.H.S AVALA KUTTOTH B 3
1153 11  NAVEEN KUMAR J 11  S.V.A.H.S NADUVATHUR C 1
3456 16  MUHAMMED YASSER 11  G.V.H.S.S PAYYOLI C 1
  952 -  Katharachana - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1330 11  SNEHA MADHAVAN 12  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
2487 15  SANIYA ASHOK 11  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
1690 13  KEERTHANA.G.S 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM B 3
2146 14  NEERAJA DEV.J.S 11  B.T.M.H.S THURAYUR B 3
1462 12  AKHIL P K 11  G.H.S AVALA KUTTOTH B 3
  953 -  Katharachana - Arabic
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3376 11  FATHIMA HADIYA P V 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
2155 15  MUBASHIRA.V.T.K 12  B.T.M.H.S THURAYUR A 5
1332 13  AQEEL ABDULLA 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
3447 14  NABIYA SUHANA 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR B 3
1464 12  FATHIMATH LUBABA M 11  G.H.S AVALA KUTTOTH B 3
  954 -  Katharachana - Sanskrit
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1162 2  GLANDA S C 12  S.V.A.H.S NADUVATHUR A 5
1334 4  VINAYA T 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
2516 5  SOORYA P 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
1707 1  SUBRU RAJ.K 11  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM C 1
1468 3  SREELAKSHMI K 11  G.H.S AVALA KUTTOTH C 1
  955 -  Katharachana - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1331 40  FATHIMA SUMAYYA A P 12  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
1453 41  SAJWA NILOFER N M 12  G.H.S AVALA KUTTOTH A 5
2159 43  SUMAYYA SHIRIN 12  B.T.M.H.S THURAYUR A 5
2539 44  BASHMINA SHERIN M.V 11  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
1708 42  RAMEESA SHERIN 11  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
  956 -  Kavitharachana - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1443 13  SWETHA LAKSHMI S 12  G.H.S AVALA KUTTOTH A 5
1718 14  THEERTHA.U.K 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
2156 15  ARCHANA.K.K 12  B.T.M.H.S THURAYUR A 5
2545 16  SHADIL K.T 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR B 3
1335 12  VYSAKHI A D 11  G.V.H.S.S PAYYOLI B 3
1150 11  ASWATHI R S 11  S.V.A.H.S NADUVATHUR B 3
  957 -  Kavitharachana - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2476 15  ROOHI BASIMA 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
1706 13  RANIN ASHRAF 11  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
1329 11  RAHEENA ABDURAHMAN
CHARUMMAL
11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
2156 14  ARCHANA.K.K 12  B.T.M.H.S THURAYUR B 3
1469 12  HENNA SHERIN 11  G.H.S AVALA KUTTOTH B 3
  958 -  Kavitharachana - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1690 13  KEERTHANA.G.S 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
1330 11  SNEHA MADHAVAN 12  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
2575 15  THEERTHA S BABU 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
1471 12  SUDEV S RAM 11  G.H.S AVALA KUTTOTH A 5
2161 14  RAJATH RAJ.R 12  B.T.M.H.S THURAYUR A 5
  959 -  Kavitharachana - Arabic
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2142 14  FATHIMA NUZHA 11  B.T.M.H.S THURAYUR A 5
3376 11  FATHIMA HADIYA P V 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
1473 15  SAHALA R 11  G.H.S AVALA KUTTOTH A 5
2581 12  MUHAMMED RASIQ 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR B 3
1332 13  AQEEL ABDULLA 11  G.V.H.S.S PAYYOLI B 3
  960 -  Kavitharachana - Sanskrit
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2516 4  SOORYA P 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
3430 5  CHANDANA V 12  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
1475 2  NITHYA LAKSHMI M S 12  G.H.S AVALA KUTTOTH A 5
1721 3  HARICHANDANA.S 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
1163 1  THEERTHA G A 12  S.V.A.H.S NADUVATHUR C 1
  961 -  Kavitharachana - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1331 20  FATHIMA SUMAYYA A P 12  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
1453 21  SAJWA NILOFER N M 12  G.H.S AVALA KUTTOTH A 5
1697 22  MASNA.P.K 11  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
2539 23  BASHMINA SHERIN M.V 11  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
  962 -  Padyam Chollal - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2588 12  NEELAMBARI J.S 11  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
1597 14  KISHOR KUMAR.S 11  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
1165 13  GANGA V S 11  S.V.A.H.S NADUVATHUR A 5
  963 -  Padyam Chollal - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3206 23  DEVANANDA ANIL 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
1153 22  NAVEEN KUMAR J 11  S.V.A.H.S NADUVATHUR A 5
2594 24  ADITHYA SATHYAN 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
1725 21  MUFEEDA.B 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
2141 25  IBTISAM SHAJI 11  B.T.M.H.S THURAYUR A 5
  964 -  Padyam Chollal - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2400 11  PRIYA M.S 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
  965 -  Padyam Chollal - Arabic
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2136 29  KHADEEJA MINHA.N.M 11  B.T.M.H.S THURAYUR A 5
1479 28  NABEEL P P 11  G.H.S AVALA KUTTOTH A 5
  966 -  Padyam Chollal - Sanskrit
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1726 21  ANJITHA NAIR 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
1481 22  NANDANA K 11  G.H.S AVALA KUTTOTH A 5
1164 23  MAYOOGHA S R 12  S.V.A.H.S NADUVATHUR A 5
  967 -  Padyam Chollal - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1319 12  ARCHANA S R 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
2443 11  MUHAMMED SHAHAL 12  B.T.M.H.S THURAYUR C 1
  968 -  Padyam Chollal - Tamil
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1496 12  ARCHANA E K 11  G.H.S AVALA KUTTOTH A 5
3457 11  MARISWARY R 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
  970 -  Aksharaslokam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1336 21  SANAGA R 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
2602 23  NITHYALAKSHMI S.R 11  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
1726 22  ANJITHA NAIR 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
  971 -  Kavyakeli
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2137 41  SHAMNA.P.V 11  B.T.M.H.S THURAYUR A 5
1499 42  NANDANA M 11  G.H.S AVALA KUTTOTH A 5
  973 -  Mono Act (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1336 13  SANAGA R 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
2608 11  ANAGHA N.K 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
2162 12  ANJU.N 12  B.T.M.H.S THURAYUR A 5
1594 14  SHIFANA.V.K 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM C 1
  974 -  Mimicry
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1728 22  ATHIRA.C.V 11  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
1948 20  ANANTHU C M 12  G.H.S AVALA KUTTOTH A 5
2170 21  ASWIN LAL.K.V 12  B.T.M.H.S THURAYUR A 5
  976 -  Kathaprasangam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2609 21  MITHRA M 11  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
1337 23  SURYA N PRAKASH 11  G.V.H.S.S PAYYOLI B 3
1950 22  ANANYA S S 11  G.H.S AVALA KUTTOTH C 1
  977 -  Group Dance (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2613 12  RAVEENA RAVI 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
1169 11  SIVANI S 12  S.V.A.H.S NADUVATHUR A 5
  978 -  Thiruvathira (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3046 33  AHALYA SASI 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
1326 32  CHANDANA D S 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
2144 31  SREENANDA.K 11  B.T.M.H.S THURAYUR A 5
1857 36  ANAMIKA BABU.R.B 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
1501 34  ANUPRIYA A K 11  G.H.S AVALA KUTTOTH B 3
1170 35  INDHULEKHA V K 12  S.V.A.H.S NADUVATHUR B 3
  979 -  Margamkali (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1325 40  SIVANANDA P R 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
  980 -  Oppana (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1758 12  UMMUL FITHA.P.K 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
1341 11  LAHITHA S 12  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
2136 14  KHADEEJA MINHA.N.M 11  B.T.M.H.S THURAYUR A 5
2418 15  YUKTHA P PRADEEP 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
1512 13  AKSHAYA V GOVINDAN 11  G.H.S AVALA KUTTOTH A 5
1183 16  FATHIMA RAFA 12  S.V.A.H.S NADUVATHUR B 3
  981 -  Vattappattu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1765 31  AFTHAB.P.K 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
2401 32  HAMDHAN ASHRAF AHMED 11  B.T.M.H.S THURAYUR A 5
  983 -  Sangha Ganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2405 11  ANAND B.N 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
1165 12  GANGA V S 11  S.V.A.H.S NADUVATHUR C 1
1597 13  KISHOR KUMAR.S 11  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM C 1
  984 -  Nadakam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3230 32  GOKUL.P.NAIR 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
1728 31  ATHIRA.C.V 11  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
2609 33  MITHRA M 11  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
1435 30  NAVTEJ S MOHAN 11  G.H.S AVALA KUTTOTH A 5
  985 -  Mookabhinayam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2968 26  MUHAMMED NAIF 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
2856 23  DEVANAND PRASAD 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
1426 24  NANDITHA B S 11  G.H.S AVALA KUTTOTH A 5
1188 25  ANWIN N 12  S.V.A.H.S NADUVATHUR A 5
2168 28  AKSHAY.A.K 12  B.T.M.H.S THURAYUR A 5
3184 27  MIDHUN CM 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
  987 -  Chendamelam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2333 22  SAYAND.C.M 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
2433 23  NAYANPREETH .K 11  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
2844 21  YADHU KRISHNAN 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
1200 24  ABHIRAM A 11  S.V.A.H.S NADUVATHUR A 5
  990 -  Skit - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2394 32  ANWAYA V DEV 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
1337 34  SURYA N PRAKASH 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
1810 30  NASHVA HASHIM 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
1426 31  NANDITHA B S 11  G.H.S AVALA KUTTOTH B 3
2168 33  AKSHAY.A.K 12  B.T.M.H.S THURAYUR B 3
  992 -  Arabanamuttu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1592 11  MAHROOF MUHAMMED.T.V 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
3261 12  AMEEN V 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
  993 -  Kolkali (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1884 12  SHIBIL BASHEER.N.K 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
2181 13  RAMSHAD MOHD RAFEEK 12  B.T.M.H.S THURAYUR B 3
2791 11  AJNAS ALI 11  G.V.H.S.S PAYYOLI C 1
  994 -  Dafmuttu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2148 33  MUHAMMED HABEEL.K.K 11  B.T.M.H.S THURAYUR A 5
2704 32  MOHAMMED RAZIK 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
3261 31  AMEEN V 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
1424 34  BASITH T N 11  G.H.S AVALA KUTTOTH A 5
  995 -  Poorakkali (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1903 19  ABHINAV S S 12  G.H.S AVALA KUTTOTH A 5
2219 20  SHARUNDAS.T.P 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM A 5
  997 -  Desabhakthiganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2384 39  PARVANA V .S 11  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
1319 40  ARCHANA S R 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
2179 37  DIYA SHAMSU.F 12  B.T.M.H.S THURAYUR A 5
1413 36  ABHAY M M 11  G.H.S AVALA KUTTOTH C 1
1879 38  ANANTHITHA SURENDRAN 11  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM C 1
  998 -  Keralanadanam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1326 35  CHANDANA D S 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
  999 -  Gazal Alapanam ( Urdu )
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2412 12  AKSHAYA S RATHEESH 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR A 5
1319 13  ARCHANA S R 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
2137 11  SHAMNA.P.V 11  B.T.M.H.S THURAYUR C 1
  1004 -  Vanchipattu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1322 15  NANDANA G S 11  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
1179 14  KRISHNA PRIYA K V 12  S.V.A.H.S NADUVATHUR A 5
  1005 -  Nadanpattu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1905 11  VISHNU V K 12  G.H.S AVALA KUTTOTH A 5
2149 12  KRISHNANANDA.R 11  B.T.M.H.S THURAYUR A 5

0 comments:

MELADY SUB DISTRICT SASTHROLSAVAM 2017

റിസല്‍ട്ട് അറിയുന്നതിന് ഓരോ മേളയിലുമുള്ള അതത് സെക്ഷനില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മേലടി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2016 - ഫലങ്ങള്‍

റിസല്‍ട്ട് അറിയുന്നതിന് ഓരോ മേളയിലുമുള്ള അതത് സെക്ഷനില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

MELADY SUB DISTRICT SCHOOL SASTHROLSAVAM RESULTS 2015

റിസല്‍ട്ട് അറിയുന്നതിന് ഓരോ മേളയിലുമുള്ള അതത് സെക്ഷനില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

SASTHROLSAVAM 2015 - HIGHER LEVEL LIST
Maths FairWork Exp FairScience FairSocial FairI.T Fair

Followers

Blog Archive

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP